Δημοσίευση

Πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για τη διάθεση κτηρίου προς αγορά για τις ανάγκες του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα CYBiobank του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ζητείται Δήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι 15/10/2020, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν κτίριο προς πώληση για την ανάγκη στέγασης του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα -Biobank του Πανεπιστημίου Κύπρου, εντός της ευρύτερης περιοχής εισόδου της Λευκωσίας.

Το αναγκαίο συνολικό μεικτό εμβαδόν για σκοπούς διαμόρφωσης των χώρων εκτιμάται στα 2500τμ-3000τμ με προς διάθεση τουλάχιστον 30 ή περισσότερων καλυμμένων θέσεων στάθμευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν προς το Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], με ενδεικτικό τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για τη Διάθεση Κτηρίου προς Αγορά για το CY-Biobank», για να τους αποσταλεί λεπτομερής ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου 2020.

Το κτήριο που θα επιλεγεί, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις/προδιαγραφές των αρμόδιων Υπηρεσιών για την πιστοποίηση Δημόσιων και Δημόσιας Χρήσης Κτηρίων.