Δημοσίευση

Πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για τη διάθεση κτηρίου προς αγορά για τις ανάγκες του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται Δηλώσεις Ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς πώληση κτήριο εντός της αστικής περιοχής Λευκωσίας (κατά προτίμηση το δυνατόν εγγύτερα της Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή Αγλαντζιάς, σε ακτίνα μέχρι 3 χλμ.), για σκοπούς στέγασης του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας biobank.cy.

Οι συνολικοί μικτοί χώροι του προτεινόμενου κτηρίου αναμένεται να είναι εμβαδού περί τα 1200m² έως 1500m² μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν προς το Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], με ενδεικτικό τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Διάθεση Κτηρίου προς Αγορά για το biobank.cy»  για να τους σταλεί λεπτομερής ανακοίνωση.

Ο φάκελος εκάστης υποβολής θα πρέπει να υποβληθεί στο χώρο υποδοχής του Κέντρου, το οποίο βρίσκεται στον όροφο -1 του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής, στον Παλαιό Δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6, 2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος (τηλ. Επικ.: 22892815).

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14:00 μ.μ. της 1ης Ιουνίου 2021.

Το κτήριο που θα επιλεγεί, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις/προδιαγραφές των αρμόδιων Υπηρεσιών για την πιστοποίηση Δημόσιων και Δημόσιας Χρήσης Κτηρίων.

Περισσοτερεσ πληροφοριεσ