Greek logo_crop
Εσωτερικό Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρου Αριστείας biobank.cy
Έκδοση 4η - Δεκέμβριος 2021
quality_banner
Περιεχόμενα:
1. Νέοι συνάδελφοι
2. Εσωτερικός έλεγχος ISO 9001
3. Παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιοτράπεζας
4. Παρουσίαση για τις Πρώτες Βοήθειες
5. Εκπαίδευση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
6. Συνάντηση Διεθνούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
7. Νέα μέθοδος δημιουργίας ανθρώπινων νεφρικών οργανοειδών
8. Παρουσίαση στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο για τις νόσους ADTKD
9. 2ο βραβείο παρουσίασης στο 9ο Διεθνές Πολυθεματικό Επιστημονικό Βιοϊατρικό Συνέδριο
10. Συνάντηση μελών της κοινοπραξίας CY-Biobank

Νέοι συνάδελφοι

Το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα καλωσορίζει μία νέα συνάδελφο, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του κέντρου κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου.
Ολίβια Πάτσαλου

Procurement and Purchasing Officer
_MG_1298

Εσωτερικός έλεγχος ISO 9001

Slide1
Μεταξύ 2 και 4 Νοεμβρίου έλαβε χώρα σε συνεργασία με τους εταίρους του BBMRI-ERIC εσωτερικός έλεγχος για την πιστοποίηση ISO 9001 του Κέντρου Αριστείας, ενόψει της τελικής γνωμάτευσης του Κυπριακού Οργανισμού Πιστοποίησης την προσεχή Άνοιξη.

Παρουσίαση για τις Πρώτες Βοήθειες

IMG_20211105_083914
Στις 5 Νοεμβρίου η Άντρεα Αριστοτέλους, Τεχνολόγος Έρευνας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών, πραγματοποίησε παρουσίαση διαφόρων περιστατικών υγείας που μπορεί να συμβούν στην καθημερινή μας ζωή, καθώς και τρόπους αξιοποίησης των Πρώτων Βοηθειών για την αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές ΚΑΡΠΑ και στον πνιγμό.

Παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιοτράπεζας

DELTAS_EBW2021_A Biobank is growing in Cyprus_4 slides
O Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας παρουσίασε το έργο της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και το ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου σχετικά με την COVID-19, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιοτράπεζας, η οποία διεξήχθη μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου.

Εκπαίδευση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

IMG_20211116_105056
Στις 16 Νοεμβρίου ο συνεργάτης του Κέντρου Αριστείας κ. Παντελής Αγγελίδης διεξήγαγε εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων του μελών του προσωπικού με θέμα την προστασία δεδομένων, βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης απαντήθηκε πλήθος αποριών σχετικά με τις πρακτικές προεκτάσεις της εφαρμογής του Κανονισμού στη λειτουργία του Κέντρου, ενώ αποσαφηνίστηκαν όροι και διαδικασίες αναφορικά με τη συμμόρφωση ατόμων και οργανισμών με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Συνάντηση Διεθνούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Στις 16 Νοεμβρίου έλαβε χώρα διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή και των νεότερων μελών της Διεθνούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας.

Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της βιωσιμότητας της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών εντός του ευρύτερου δικτύου των μελών του Συμβουλίου.

Νέα μέθοδος δημιουργίας ανθρώπινων νεφρικών οργανοειδών

IMG_20211119_082852
Στις 19 Νοεμβρίου ο Παύλος Ιωάννου, υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς του σχετικά με την καθιέρωση μιας νέας μεθόδου για τη δημιουργία ανθρώπινων νεφρικών οργανοειδών από κύτταρα ασθενών με νεφροπάθεια της λεπτής βασικής μεμβράνης (TBMN) με στόχο τη διερεύνηση ύποπτων γενετικών παραλλαγών στα γονίδια COL4A3 και COL4A4.

Παρουσίαση στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο για τις νόσους ADTKD

2nd ADTKD SUMMIT - Β
Στις 19 Νοεμβρίου ο Δρ. Γρηγόρης Παπαγρηγορίου, Ανώτερος Ερευνητής Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς του γύρω από τη νεφροπάθεια MUC1 και παρόμοιες νόσους (UMOD, REN και άλλες παρόμοιες νεφροπάθειες).

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου διαδικτυακού συμποσίου για ασθενείς με αυτοσωμικές επικρατούσες διαμεσοσωληναρικές νεφροπάθειες (ADTKD) και τις οικογένειές τους, μία πρωτοβουλία ασθενών με σπάνιες νεφροπάθειες με έδρα τις ΗΠΑ (www.rarekidney.org).

2ο βραβείο παρουσίασης στο 9ο Διεθνές Πολυθεματικό Επιστημονικό Βιοϊατρικό Συνέδριο

261801122_439248560938457_8636364973615221832_n
Ο Διεθυντής του Κέντρου Αριστείας Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας έλαβε εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας τo 2ο βραβείο παρουσίασης κατά τη διάρκεια του 9ου Διεθνούς Πολυθεματικού Επιστημονικού Βιοϊατρικού Συνεδρίου που διεξήχθη στις 19 Νοεμβρίου στη Λευκωσία.

Η παρουσίαση αφορούσε στο πρόγραμμα PRELIFE, το οποίο με τη συμμετοχή του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου και σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Κέντρο Αριστείας Βιοτραπεζών και Βιοϊατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου αξιολογεί τον ρόλο των υγρών βιοψιών όσον αφορά την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).

Συνάντηση μελών της κοινοπραξίας CY-Biobank

Slide1
Στις 23 Νοεμβρίου έλαβε χώρα διαδικτυακή συνάντηση όλων των μελών της κοινοπραξίας που συνιστά το έργο CY-Biobank.
Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού 215/6
2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22892815
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Χρηματοδότηση του έργου
Το έργο CY-Biobank χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωησης, με αριθμό συμβολαίου 857122.
Funded-by-1
Φορείς υλοποίησης του έργου
Screenshot-2020-09-14-104040
facebook twitter youtube linkedin