Greek logo_crop

Εσωτερικό Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρου Αριστείας biobank.cy
Έκδοση 2η - Οκτώβριος 2021

quality_banner
Περιεχόμενα:
1. Νέοι συνάδελφοι
2. Διαδικτυακή συνάντηση του MediEuro Network
3. Παρουσίαση με θέμα τη μεταβολομική
4. Διαδικτυακή συζήτηση με BBMRI-ERIC σχετικά με την ανάκτηση κόστους δειγμάτων
5. Αποστολή του biobank.cy στην Αυστρία

Νέοι συνάδελφοι

Το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα καλωσορίζει μία νέα συνάδελφο, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του Κέντρου κατά το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.
Σταύρη Λουκά

Ερευνήτρια, CY-NEFRON
Stavri Louka

Διαδικτυακή συνάντηση του

MediEuro Network

COM018
Στις 15 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση του MediEuro Network, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικτύου από Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.

Κύριο θέμα συζήτησης υπήρξε η επικύρωση του καταστατικού λειτουργίας του δικτύου, ενώ προτάθηκε και η διεξαγωγή συνεδρίου στην Κύπρο την προσεχή άνοιξη με θέμα τη λειτουργία των βιοτραπεζών με συμμετοχή από όλες τις χώρες του δικτύου.

Επιπλέον, υπήρξε εισήγηση για προετοιμασία κοινών ερευνητικών προτάσεων, αλλά και συλλογικού τόμου σχετικά με τις κυριότερες νόσους που καταγράφονται στις επιμέρους χώρες, τις εθνικές διαδικασίες βιοηθικής αξιολόγησης και τις εμπειρίες των μελών του δικτύου αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία βιοτραπεζών.

Διαδικτυακή συζήτηση με BBMRI-ERIC σχετικά με την ανάκτηση κόστους δειγμάτων

BBMRI-ERIC_Logo
Μέλη του Κέντρου Αριστείας biobank.cy και εκπρόσωποι του BBMRI-ERIC είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν διαδικτυακά στις 23 Σεπτεμβρίου σχετικά με ζητήματα ηθικής που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάκτηση κόστους δειγμάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν παραδείγματα από διάφορες βιοτράπεζες οι οποίες δηλώνουν σαφώς στα έντυπα συγκατάθεσης και στο ενημερωτικό υλικό για τους συμμετέχοντες πως μέρος του κόστους των δειγμάτων ανακτάται για σκοπούς συντήρησης της βιοτράπεζας. Σημεία-κλειδιά στην επικοινωνία:
  • Στόχος της ανάκτησης κόστους είναι η βιωσιμότητα και όχι το κέρδος
  • Χρήση της σωστής ορολογίας για την παροχή δειγμάτων στους ερευνητές έναντι αμοιβής, η οποία αποτελεί ανάκτηση κόστους δείγματος.
  • Διασφάλιση μέσω μιας διαφανούς δομής διακυβέρνησης ότι τα δείγματα και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για ηθικά ορθά έργα και επικοινωνία αυτού του γεγονότος με σαφήνεια στους ενδιαφερόμενους.
Συμπερασματικά, τονίστηκε ότι εφόσον οι συμμετέχοντες και η κοινωνία ενημερώνονται για την αναγκαιότητα της ανάκτησης του κόστους για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της βιοτράπεζας και την υποστήριξη της έρευνας που σχετίζεται με την υγεία, αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων και της βιοτράπεζας.

Παρουσίαση με θέμα τη μεταβολομική

IMG_20210924_083843
Στις 24 Σεπτεμβρίου η Δρ. Νατάσα Γιάλλουρου διοργάνωσε παρουσίαση με θέμα τη μεταβολομική, στο πλαίσιο του δισεβδομαδιαίου Journal Club .

Η μεταβολομική ορίζεται ως η μεγάλης κλίμακας μελέτη μικρών μορίων, κοινώς γνωστών ως μεταβολιτών, εντός βιολογικών υποστρωμάτων. Το μεταβολόσωμα αντιπροσωπεύει την επακόλουθη επίδραση του γονιδιώματος ενός οργανισμού και της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον, αντιπροσωπεύοντας τον μοριακό φαινότυπο ενός συστήματος. Η μεταβολομική μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε όλους τους τομείς των ιατρικών και βιολογικών επιστημών.

Η παρουσίαση παρείχε μια επισκόπηση της πειραματικής ροής εργασίας στη μεταβολωμική, μια περιγραφή των εργαλείων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του μεταβολώματος, ενώ συζητήθηκαν και ορισμένες προ-αναλυτικές πρακτικές εκτιμήσεις στις μελέτες μεταβολωμικής.

Αποστολή του biobank.cy στην Αυστρία

20210924_165829
Αποστολή του Κέντρου Αριστείας biobank.cy συμμετείχε σε πενθήμερη εκπαίδευση με θέμα τη λειτουργία μιας βιοτράπεζας, η οποία διοργανώθηκε μεταξύ 20 και 25 Σεπτεμβρίου από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς και τον εθνικό κόμβο BBMRI Αυστρίας.

Τα θέματα της εκπαίδευσης περιλάμβαναν την εφαρμογή και την προσαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας στη βιοτράπεζα, τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης στρατηγικής συλλογής δειγμάτων και δεδομένων και την υλοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών βιοτράπεζας, θέματα διαχείρισης δεδομένων και συστημάτων πληροφορικής για βιοτράπεζες, καθώς και τα σημαντικότερα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα μιας σύγχρονης βιοτράπεζας.
Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού 215/6
2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22892815
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Χρηματοδότηση του έργου
Το έργο CY-Biobank χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωησης, με αριθμό συμβολαίου 857122.
Funded-by-1
Φορείς υλοποίησης του έργου
Screenshot-2020-09-14-104040
facebook twitter youtube linkedin