Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα biobank.cy/ως εθελοντής/ρια στην βιοτράπεζα, έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμήμέσω αποστολής επιστολής ή αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα λήψης δεδομένων (φορητότητα) σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και δικαίωμα διαβίβασης σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεση
  • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ([email protected])

Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα, υπόκεινται σε εξαιρέσεις και ισχύουν μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις και αναλόγως της νομικής βάσης στην οποία βασιζόμαστε στην κάθε περίπτωση.

Μπορεί να έχετε περαιτέρω ή τροποποιημένα δικαιώματα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.