Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων Συμμετεχόντων

Εισαγωγή

Η Biobank.cy δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν χρησιμοποιείτε τον ισότοπο/ιστοσελίδα biobank.cy. Το Website Privacy Notice παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και τα βήματα που λαμβάνουμε για την προστασία τους όταν χρησιμοποιείτε τον ισότοπο μας. Αυτή η Πολιτική καλύπτει/περιλαμβάνει το biobank.cy και οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες/ισότοπους οι οποίες περιλαμβάνουν το «biobank.cy».

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται δίκαια, νόμιμα και με ασφάλεια σύμφωνα με τους νόμους περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε ειδοποίηση αλλαγών θα δημοσιευθεί σε αυτό τον ισότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπo μας χωρίς να αποκαλύψετε πληροφορίες για εσάς.

Μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ημερομηνία γέννησής σας, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία μας, ενημερωτικό δελτίο ή για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα/τυχόν αίτημα σας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Θα σας ζητήσουμε να παράσχετε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν αυτό το σκοπό.

Άλλα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από τις αλληλεπιδράσεις σας με τον ιστότοπό μας περιλαμβάνουν:

 • τη διεύθυνσή IP και λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε
 • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ισότοπου, χρησιμοποιώντας cookies

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε βάσιμο λόγο ( «νομική βάση») για να το κάνουμε.

Γιατί χειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς θα είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική παροχή και διαχείριση των υπηρεσιών και για την παροχή των δημόσιων λειτουργιών μας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο, νόμιμο και σκόπιμο να το πράξουμε υπό τις περιστάσεις.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του biobank.cy. Αυτό το κάνουμε για να βεβαιωθούμε ότι ο ιστότοπος ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών του και για να κάνουμε βελτιώσεις, για παράδειγμα να βελτιώσουμε την αναζήτηση στον ιστότοπο.

Προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Η εμπιστοσύνη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και στοχεύουμε να έχουμε έναν ασφαλή και αξιόπιστο ιστότοπο και να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη τεχνολογία ασφαλείας για να προστατεύσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Αλλά η χρήση του Διαδικτύου και αυτού του ιστότοπου από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Δεν θα να πουλήσουμε ή νοικιάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους ή να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς ρητή άδεια.
Βάσει του νόμου ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε προσωπικές σας πληροφορίες.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Biobank.cy αποθηκεύει μικρά αρχεία κειμένου – τα cookies – όταν επισκέπτεστε τον ισότοπό μας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για να θυμάται ποιοι είστε. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που κατεβαίνουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για την παρακολούθηση του τρόπου χρήσης ενός ιστότοπου και τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Δεν μας δίνουν πρόσβαση στον υπόλοιπο υπολογιστή σας και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων ανατρέξτε στον σύνδεσμο Πολιτική Cookies.

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, απλώς κάντε κλικ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, επεξεργαστείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες πώς να διαχειριστείτε τα cookies ανατρέξτε στον σύνδεσμο Πολιτική Cookies.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε δικαιώματα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Αυτά είναι:

 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε
 • το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων)
 • το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ή να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες («δικαίωμα στη λήθη»)
 • το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
 • το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς
 • το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή
 • το δικαίωμα αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ όπου αυτό χρησιμοποιείται

Τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Βλέπε άρθρα 15-21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679

Συγκατάθεση

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υποδεικνύει την Συγκατάθεση σας για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ιστοσελίδα και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πως να επικοινωνήσετέ μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις με την πολιτική μας παρακαλώ επικοινωνήστε: [email protected]

Πώς να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές

Η δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία προσωπικών δεδομένων στη Κύπρο είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διέυθυνση: Ιασωνος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος
P.O.Box 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22818456
Τηλεμοιότυπο: +357 22304565
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η Ειδοποίηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των εθελοντών («εσείς») αναφορικά με την επεξεργασία πληροφοριών που άμεσα ή έμμεσα σας ταυτοποιούν («προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα») που πραγματοποιείται από το Κέντρο Αριστείας- Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική έρευνα («Κέντρο Αριστείας», «Κέντρο», «εμείς») . Το Κέντρο  ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σέβεται  τα δικαιώματά σας σχετικά με την ιδιωτικότητα και δεσμεύεται στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με τρόπο που συνάδει με τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και της κυπριακής νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 125(Ι)2018.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Το Κέντρο επεξεργάζεται τις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων όπου είναι αναγκαίο για συγκεκριμένους σκοπούς:

 • Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης.
 • Βιολογικά δείγματα και ιατρικό ιστορικό που αφορά εσάς ή (αν είναι απαραίτητο) τους συγγενείς σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε έρευνες, παράπονα ή καταγγελίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση, συγγενικά , εξαρτώμενα άτομα.
 • Πληροφορίες σχετικά με την σωματική και/ή ψυχολογική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης κάποιας αναπηρίας αλλεργίας, ή διατροφικής επιλογής ή αναταραχής για την οποία το Κέντρο πρέπει να προβεί σε εύλογες προσαρμογές.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εξασφαλίζουμε πρώτα ότι η επεξεργασία βασίζεται τουλάχιστον σε μία από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:

 1. Έχετε δώσει ξεκάθαρη συγκατάθεση για την επεξεργασία
 2. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς εκτέλεσης συμφωνίας μεταξύ του Κέντρου και εσάς.
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης του Κέντρο με νομικές, κανονιστικές ή άλλες υποχρεώσεις.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντός σας.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιδίωξης των έννομων συμφερόντων του Κέντρου ή τρίτου, νοουμένου ότι το συμφέρον και τα δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων του Κέντρου.

Επεξεργασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας

Λόγω της φύσης των εργασιών και της έρευνας που διεξάγει το Κέντρο, πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας που αφορούν κυρίως δεδομένα υγείας (π.χ. βιολογικό/γενετικό υλικό). Αυτού του είδους η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των εθελοντών οι οποία συλλέγεται μέσω εντύπου συγκατάθεσης για συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Επίσης, η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται για σκοπούς  επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με το Άρθρο 9(2)(ι) και 89(1) του ΓΚΠΔ.

Κοινοποίηση/αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το Κέντρο κοινοποιεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες κατηγορίες αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω, όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση του Κέντρου με συγκεκριμένη νομοθεσία ή κανονισμό, εκτέλεση υποχρεώσεων σύμφωνα με του όρους και κανονισμούς του Κέντρου, ή όταν είναι εύλογο και αναλογικό για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων του Κέντρου:

 • Υπουργείο Υγείας ή Υπηρεσίες του Υπουργείου (π.χ. Υπηρεσία Ασθενοφόρων)
 • Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
 • Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
 • Εξωτερικούς ιατρούς ή ιατρικά κέντρα

Επίσης, το Κέντρο ενδέχεται να αποκαλύπτει ή να επιτρέπει την πρόσβαση ή άλλου είδους επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα, αν είναι απαραίτητο, σε συμβούλους ή άλλους παρόχους υπηρεσιών του Κέντρου, π.χ. δικηγόρους, συμβούλους ασφαλείας, ελεγκτές, οργανισμούς είσπραξης χρεών κτλ., στη βάση έννομου συμφέροντός μας ή νομικής μας υποχρέωσης.

Διαβιβάσεις

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου προσωπικά δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”) νοουμένου ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την διαβίβαση και ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται στη βάση των απαραίτητων διασφαλίσεων που προνοεί ο ΓΚΠΔ, και τις σχετικές πρόνοιες της κυπριακής Νομοθεσίας 125(Ι)2018. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τυχόν διαβιβάσεις δεδομένων σε επαγγελματίες υγείας, ερευνητές σε άλλα κέντρα ή πανεπιστήμια, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις,  το Κέντρο εξασφαλίζει ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται σε ανώνυμη μορφή αφού ο σκοπός της διαβίβασης και κοινοποίησης μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με διαβίβαση πληροφοριών που δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Ασφάλεια δεδομένων

Το Κέντρο δεσμεύεται να εφαρμόζει πάντοτε τα ψηλότερα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου και εφαρμογή μέτρων ανταπόκρισης στους κινδύνους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, χωρίς άδεια κοινολόγηση, πρόσβαση τα προσωπικά η οποία πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Δεσμεύοντας τους απαραίτητους πόρους και μηχανισμούς, το Κέντρο επιδιώκει την έγκαιρη αναγνώριση, εντοπισμό, διερεύνηση και αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών –επιπτώσεων με γνώμονα πάντα την προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικότητας των ασθενών και προστασίας των δεδομένων τους.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται σχετικά με το καθήκον εμπιστευτικότητας και τις ευθύνες του σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών των ασθενών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και όταν βρίσκονται εκτός του Κέντρου. Τα μέλη του προσωπικού επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου που διαθέτουν προσωπικά δεδομένα των ασθενών μόνο όταν είναι αναγκαίο και νοουμένου ότι είναι εξουσιοδοτημένα να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει περιορισμός αναφορικά την πρόσβαση των εργαζομένων σε προσωπικά δεδομένα.

Πάντοτε εκτιμάται και εξισορροπείται ο αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλός το Κέντρο φροντίζει να εκπονεί κατάλληλη Εκτίμηση Αντικτύπου Προσωπικών Δεδομένων στην οποία τεκμηριώνει τους κινδύνους και τα μέτρα μετριασμού των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Διατήρηση δεδομένων

Το Κέντρο θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών όπως περιγράφονται σε αυτήν την Ειδοποίηση. Επίσης, η περίοδος διατήρησης θα εξαρτηθεί και από τις νομικές υποχρεώσεις ή οδηγίες του Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις οποίες υπόκειται το Κέντρο και οι οποίες επιβάλλουν διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο ή ελάχιστο διάστημα.

Τα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως όταν δεν υφίσταται πλέον ο σκοπός επεξεργασίας, δεν υπάρχει νομική βάση για επεξεργασία ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς επαλήθευσης της ακρίβειας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, ιδίως όταν στηριζόμαστε στα έννομα συμφέροντα του Κέντρου ή τρίτων.
 • Δικαίωμα λήψης δεδομένων (φορητότητα) σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και δικαίωμα διαβίβασης σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα να μην υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεση.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ([email protected]).

Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα, υπόκεινται σε εξαιρέσεις και ισχύουν μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις και αναλόγως τις νομικής βάσης στην οποία βασιζόμαστε στην κάθε περίπτωση.

Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα έγκυρα αιτήματα το συντομότερο και εντός τριάντα (30) ημερών ή σε δύο επιπλέον μήνες εάν η αίτηση είναι περίπλοκη ή δυσανάλογη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Κέντρου για οποιαδήποτε πληροφορία μέσω email στο [email protected], ή μέσω τηλεφώνου +357 2289 2815, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον που βρίσκεται στη ιστοσελίδα https://biobank.cy/contact-us/