Εμπειρία Συμμετέχοντα / Συμμετέχουσας 

Βήμα 1: Διευθέτηση Ραντεβού 

  • Τηλεφωνική επικοινωνία με το 7777 1838 ή το 22 892815 
  • Διαδικτυακή επικοινωνία μέσω του συνδέσμου biobank.cy/bookyourappointment  

H διαδικασία συμμετοχής διαρκεί περίπου 40 λεπτά και το ραντεβού μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ των ωρών 9:00 – 14:00 στις εγκαταστάσεις μας στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής ή στην Λεωφόρο Κένεντι 89, στη Λευκωσία.  

Βήμα 2: Προετοιμασία  

Η προετοιμασία για το ραντεβού μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:   

  • 12ωρη, 8ωρη ή 2ωρη αποχή από το φαγητό. Η λήψη νερού επιτρέπεται και ενθαρρύνεται.   
  • Φέρνοντας στη Βιοτράπεζα τα πρώτα πρωινά ούρα σε αποστειρωμένο δοχείο, φυλαγμένο σε ξηρό και κρύο μέρος. Εναλλακτικά, η λήψη ούρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του ραντεβού.   

Βήμα 3: Επεξήγηση και Υπογραφή Εντύπου Συγκατάθεσης  

Το έμπειρο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, θα επεξηγήσει τους στόχους του προγράμματος και θα  επιλύσει τυχόν απορίες. Ακολουθεί η υπογραφή του σχετικού Έντυπου Συγκατάθεσης Συμμετοχής στη Βιοτράπεζα.  

Βήμα 4: Ερωτηματολόγιο και Λήψη Ιστορικού   

Οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ύπνου. Ακολουθεί λήψη ιατρικού ιστορικού. 

Βήμα 5: Ανάλυση Σύστασης Σώματος και Λήψη Βιομετρικών Στοιχείων  

Γίνεται ανάλυση σύστασης σώματος (π.χ. λιπομέτρηση) και καταγράφονται βιομετρικά στοιχεία (π.χ. ύψος, βάρος, πίεση αίματος, οξυγόνο, μέτρηση περιφέρειας μέσης).  

Βήμα 6: Λήψη Αίματος και Ούρων 

Συνιστάται να φέρετε μαζί σας τα πρώτα πρωινά ούρα.  Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα σας ζητηθεί να δώσετε μία μικρή ποσότητα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Ακολουθεί η διαδικασία της αιμοληψίας όπου θα δώσετε μία μικρή ποσότητα αίματος.  

Βήμα 7: Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων και Ενημέρωση 

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα σας κοινοποιηθούν δωρεάν τα αποτελέσματα χρήσιμων βιοχημικών και αιματολογικών αναλύσεων. 

Επειδή τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, δεν θα  σας κοινοποιηθούν προσωπικά γενετικά αποτελέσματα.  

Όταν υπογράψετε το Έντυπο Επικοινωνίας του biobank.cy, θα σας αποστέλλεται το σχετικό Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου ή άλλη χρήσιμη ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας.