Συμβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικής Δεοντολογίας

Το Εξωτερικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ηθικής (External Ethics Advisory Board – EEAB) ασκεί έναν ανεξάρτητο ρόλο συμβουλευτικής φύσης σχετικά με τις δραστηριότητες της βιοτράπεζας, με στόχο την προστασία τόσο των συμμετεχόντων στη βιοτράπεζα όσο και των ερευνητών του Κέντρου Αριστείας. Το EEAB λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη για την κοινότητα όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έρευνα. Ο απώτερος στόχος του EEAB είναι να υποστηρίξει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο στην προώθηση υψηλών ηθικών και δεοντολογικών προτύπων στην ιατρική έρευνα που διεξάγεται στο Κέντρο Αριστείας. Το EEAB έχει εποπτικό ρόλο στη λειτουργία της Βιοτράπεζας και έχει την αρμοδιότητα να σχολιάζει και να προτείνει τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικής Δεοντολογίας (ΕΕΑΒ)

Καθ. Urban Wiesing
Επικεφαλής Ιατρικής Δεοντολογίας, Πανεπιστήμιο του Tübingen
Καθ. Ελένη Καλοκαιρινού
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιάννος Γεωργιάδης
Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος
Έμιλη Γρουτίδου Πετρίδου

Vice-President of the European Kidney Patients’ Federation (EKPF), President of the Pancyprian Organization of People with Kidney Disorders, Board Μember of the Cyprus Transplantation Council