Συμβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικής Δεοντολογίας (IEAB)

Το Internal Ethics Advisory Board (IEAB) παρέχει συμβουλές σχετικά με εσωτερικά ή εξωτερικά αιτήματα που αφορούν την παροχή βιολογικού υλικού και/ή δεδομένων προς τη βιοτράπεζα. Σημειώνεται ότι ο ρόλος του IEAB δεν αντικαθιστά τον ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου ανάλογου συμβουλίου δεοντολογίας, των οποίων η έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για οποιοδήποτε αίτημα για βιολογικό υλικό και/ή δεδομένων που υποβάλλεται στη βιοτράπεζα.

Το IEAB διασφαλίζει ότι η έρευνα και οι στόχοι των έργων που αιτούνται τη χρήση βιολογικού υλικού και/ή δεδομένων της βιοτράπεζας συμμορφώνονται με τις διεθνείς και τοπικές δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές. Το IEAB μπορεί επίσης να συμβάλλει στον καθορισμό πολιτικών και να παρέχει απόψεις σχετικά με τρέχοντα ηθικά θέματα στην έρευνα.

Το Συμβούλιο συνέρχεται περιοδικά, κυρίως κάθε 4 – 6 μήνες, και λαμβάνει ενημερώσεις κατά την ανάγκη.

Δρ Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
Καθηγήτρια Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Γρηγόρης Παπαγρηγορίου
Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας biobank.cy
Δέσποινα Ρούσου
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου
Δρ. Γεωργία Χαραλαμπίδου
Ειδική Επιστήμονας (ELSI)/Ερευνήτρια