Αγαπητοί Επισκέπτες,

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ), το οποίο ιδρύθηκε το 2011, ήταν το πρώτο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο φιλοδοξούσε και στόχευε να αναπτύξει μια πρώτης γραμμής έρευνα στις ανθρώπινες γενετικές ασθένειες, προσφέροντας έτσι καλύτερες προοπτικές στη διάγνωση, στην πρόγνωση και θεραπεία και κατά συνέπεια στην ιατρική ακριβείας. Το ΚΕΜΙ, ήταν ένα από τα εννέα Στρατηγικά Προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο, χάρις στην επιτυχή διεκδίκηση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία,  μέσω του Κυπριακού   Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το Πρόγραμμα στόχευε στη δημιουργία της πρώτης Βιοτράπεζας στην Κύπρο και υποδομής για γενετική/γονιδιωματική έρευνα [NEW INFRASTRUCTURE/STRATEGIC/0308/24].

Μια πιο πρόσφατη εξέλιξη (Απρίλιος 2019), ήταν η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χρηματοδότησης της επιστημονικής μας πρότασης με τίτλο Κέντρο Αριστείας- Βιοτράπεζα και Μελέτη του Κυπριακού Γονιδιώματος (CY-Biobank), στα πλαίσια της χρηματοδοτικής δράσης της Επιτροπής, Ορίζοντας 2020 [H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2].

Κύριος στόχος του έργου, το οποίο άρχισε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2019, είναι η αναβάθμιση της ερευνητικής μονάδας του ΚΕΜΙ σε μια μεγαλύτερη και πιο πλήρη ερευνητική ιατρική υποδομή, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η βελτιστοποίηση και ο εμπλουτισμός της Βιοτράπεζας της Κύπρου. Αυτό το Κέντρο Αριστείας, ένα εκ των συνολικά έξι που έχουν ιδρυθεί στην Κύπρο,φιλοδοξεί να αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία και να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για την ιατρική έρευνα της επόμενης γενιάς στην Κύπρο. Επιδιώκει δηλαδή να προλειάνει το έδαφος στο νησί, για να μπορεί η Κύπρος να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που αφορούν στη μεταφραστική έρευνα και στην ιατρική ακριβείας.

Γύρω από αυτή την υποδομή, το Έργο CY-Biobank στοχεύει να  μελετήσει το κυπριακό ανθρώπινο γονιδίωμα,  παράγοντας γνώση που θα εξυπηρετήσει ως εργαλείο αναφοράς για πολλά άλλα ερευνητικά προγράμματα που θα μελετήσουν σπάνιες μονογονιδιακές διαταραχές ή πιο συχνά σύνθετα περιστατικά με πολυπαραγοντική αιτιολογία. Κατά συνέπεια, μια αναμενόμενη επιδίωξη για ολοκλήρωση της συνεισφοράς του έργου είναι η εξέλιξη καλύτερων θεραπειών και φαρμάκων για όλους τους ασθενείς, σεβόμενοι πλήρως την ίδια ώρα, όλα τα επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα.

Το Έργο προσβλέπει στην προσέλκυση σημαντικού αριθμού ειδικών εμπειρογνωμόνων ερευνητών στο Κέντρο Αριστείας, οι οποίοι θα έχουν τον ενθουσιασμό για να δημιουργήσουν συνέργειες, να παράσχουν τεχνολογική υποστήριξη και να μεταφέρουν γνώσεις στους νέους ερευνητές και σε ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να στρέψουν την προσοχή τους σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα. Το Κέντρο Αριστείας, το οποίο φέρει την ονομασία biobank.cy, φιλοδοξεί να υπηρετήσει τον τόπο μας ως κοιτίδα δημιουργικών ιδεών για έρευνα και καινοτομία, βασισμένη σε έγκυρες και ολοκληρωμένες ερευνητικές υποθέσεις. Στο Κέντρο Αριστείας θα συναντήσετε μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνεργάζονται στενά με τo Πανεπιστήμιο, τους ιατρούς και άλλους έμπειρους ερευνητές,  επιδιώκοντας να αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην μεταφραστική ιατρική, με επίκεντρο τον ασθενή.

Θα είμαστε πανευτυχείς να μιλήσουμε και να προσκαλέσουμε στις εγκαταστάσεις μας οποιονδήποτε   ενδιαφέρεται να συναντηθεί  μαζί μας και να συζητήσουμε  θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να κτίσουμε παραγωγικές συνεργασίες με εκπροσώπους από την ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα της Κύπρου.

Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας