Θέσεις Εργασίας

Μια (1) θέση για Ειδικό/ή Επιστήμονα (Bioinformatics)
Μέχρι 30 Μαΐου 2023
Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (Web–developer)
Μέχρι 31 Δεκ 2022
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Λειτουργός Επικοινωνίας
Μέχρι 15 Ιαν 2022
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - ELSI officer
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνο προμηθειών και αγορών
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Θέση Διαχειρίστριας/στή Συστημάτων (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Αναλύτριας/τή Δεδομένων (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Λειτουργού Βιοπληροφορικής (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Βιοτεχνολόγου (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Δύο (2) θέσεις νοσηλευτών/τριών
Μέχρι 18 Dec, 2020
Μία (1) θέση ειδικού επιστήμονα- Μία θέση (1) γραμματειακού λειτουργού
Μέχρι 19 Νοε, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - Nοσηλευτής/τρία
Μέχρι 16 Oκτ, 2020
Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας – Μοριακούς Βιολόγους/Γενετηστές
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - (BIMS and EDC operation officer)
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - (IT security and compliance officer)
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Μια (1) θέση Ειδικoύ Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Νοσηλεύτρια/τής
Μέχρι 10 Ιουλ, 2020
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Research Associate) – Ιατρικού –Κλινικού Συντονιστή
Μέχρι 07 Φεβ, 2020
πισω