Καλωσορίσατε στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, biobank.cy, του Πανεπιστήμιου Κύπρου

Το Όραμά μας

Βασιζόμενοι σε μια υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, φιλοδοξούμε να παραγάγουμε νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλουμε στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Η Αποστολή μας

Στην υπερσύγχρονη Βιοτράπεζά μας, συλλέγουμε, αναλύουμε και φυλάσσουμε βιολογικά δείγματα και δεδομένα υγείας, με στόχο την καινοτόμα αξιοποίησή τους στους τομείς της έρευνας, της διάγνωσης και της εκπαίδευσης.

Πολιτική Εξασφάλισης της Ποιότητας

Το Κέντρο Αριστείας μας έχει σχεδιάσει και έχει δεσμευτεί για την παρακάτω Πολιτική για Εξασφάλιση της Ποιότητας:

Συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας τύπου ISO9001:2015 και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου.

Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας με πάσα διαφάνεια

Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας  αναπτύσσονται με βάση τις κατάλληλες δομές και τη δέουσα αμεροληψία

Εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές καλής πρακτικής σε σχέση με τις διαδικασίες της  Βιοτράπεζας, του τμήματος έρευνας και του διαγνωστικού τμήματος

Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας είναι ενήμερο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ότι όλοι οι λειτουργοί του εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τη δέουσα μεθοδολογία

Το Κέντρο Αριστείας – Γενικές Πληροφορίες

Η Βιοτράπεζα συστάθηκε χάρις στην επιτυχή διεκδίκηση χρηματοδότησης του Καθηγητή Κ. Δέλτα και των συνεργατών του από ανταγωνιστικά κονδύλια, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Στρατηγικής Υποδομής. Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε με ένα κονδύλι ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από τα ταμεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη δημιουργία της πρώτης Βιοτράπεζας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, το Έργο πήρε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 42 άλλες αιτήσεις, σε μια διαδικασία έγκρισης δύο φάσεων. Η Βιοτράπεζα εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου το 2011 για να λειτουργεί για μια περίοδο 25 ετών.

Μια περαιτέρω εξέλιξη που αφορά στη Βιοτράπεζα ήταν και η επιτυχία εξασφάλισης επιπρόσθετης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020, (H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2), με ακόμη 15 εκατομμύρια ευρώ για μια περίοδο 7 ετών. Τη χρηματοδότηση αυτή συμπληρώνουν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα ταμεία της κυπριακής κυβέρνησης, και επιπρόσθετα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για μια περίοδο 15 ετών, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2019 που άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2034. Στόχος του Έργου είναι να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υποδομή σε Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα.

“Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο!”