Συμβούλιο Κέντρου Αριστείας

Συμβούλιο Κέντρου Αριστείας

Το Συμβούλιο του Κέντρου Αριστείας είναι μέρος της διακυβέρνησης, αποτελούμενο από έως και εννέα μέλη. Έχει διαδικαστικό ρόλο και τα μέλη του ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνση της προώθησης των στόχων και των αντικειμένων του biobank.cy σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Αποτελείται από προσωπικότητες που είναι ευρέως αναγνωρισμένες στην κυπριακή κοινωνία. Ο Διευθυντής του biobank.cy συμμετέχει ως Παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Πρέσβειρα της Αυστρίας συμμετέχει επίσης ως Παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για να διευκολυνθεί η συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας, άλλα μέλη του biobank.cy μπορεί να προσκληθούν ως Παρατηρητές, με βάση την απόφαση του Προέδρου και κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή ή άλλων μελών.

Έλενα Τάνου
Επιχειρηματίας
Μάριος Ηλιάδης
Δικηγόρος

Μάριος Κουλούμας

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)Read More

Δρ Καρολίνα Στυλιανού 
Υπουργείο Υγείας 
Dorothea Auer
Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Κύπρο (Παρατηρητής)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
Παρατηρητής