Θέσεις Εργασίας

Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Administrative Support Staff
Μέχρι 31 Αυγούστου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Quality Manager
Μέχρι 31 Ιουλίου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Bioinformatics Support
Μέχρι 31 Μαϊου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Bioinformatics
Μέχρι 31 Μαϊου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Research Project Officer
Μέχρι 30 Iουνίου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Research Associate in the field of Epidemiology
Μέχρι 10 Μαϊου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business development Manager
Μέχρι 30 Απριλίου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Administrative Support Staff
Μέχρι 6 Μαρτίου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνος Βιοτράπεζας
Μέχρι 31 Mαρτίου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνος Ποιότητας
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Research Assistant in the field of Nutrition
Μέχρι 28 Φεβουαρίου, 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business development Manager
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνος Βιοτράπεζας
Μέχρι 31 Οκτωμβρίου 2023
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business development Manager
Μέχρι 8 Oκτωβρίου 2023
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Data Analyst
Μέχρι 18 Αυγούστου 2023
Πληροφορίες
Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα - Μοριακούς Βιολόγους
Μέχρι 31 Ιουλίου 2023
Πληροφορίες
Μια (1) θέση για Ειδικό/ή Επιστήμονα (Bioinformatics)
Μέχρι 30 Μαΐου 2023
Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (Web–developer)
Μέχρι 31 Δεκ 2022
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Λειτουργός Επικοινωνίας
Μέχρι 15 Ιαν 2022
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - ELSI officer
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνο προμηθειών και αγορών
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μέχρι 30 Σεπτ 2021
Θέση Διαχειρίστριας/στή Συστημάτων (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Αναλύτριας/τή Δεδομένων (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Λειτουργού Βιοπληροφορικής (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Θέση Βιοτεχνολόγου (1 άτομο)
Μέχρι 30 Απρ 2021
Δύο (2) θέσεις νοσηλευτών/τριών
Μέχρι 18 Dec, 2020
Μία (1) θέση ειδικού επιστήμονα- Μία θέση (1) γραμματειακού λειτουργού
Μέχρι 19 Νοε, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - Nοσηλευτής/τρία
Μέχρι 16 Oκτ, 2020
Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας – Μοριακούς Βιολόγους/Γενετηστές
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - (BIMS and EDC operation officer)
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Mια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα - (IT security and compliance officer)
Μέχρι 18 Σεπτ, 2020
Μια (1) θέση Ειδικoύ Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Νοσηλεύτρια/τής
Μέχρι 10 Ιουλ, 2020
Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Research Associate) – Ιατρικού –Κλινικού Συντονιστή
Μέχρι 07 Φεβ, 2020