Θέσεις Εργασίας

Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - ELSI officer
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνο προμηθειών και αγορών
Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (Web –developer)
Παλαιοτερες θεσεις