Εξωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας

Καθ. Urban Wiesing
Επικεφαλής Ιατρικής Δεοντολογίας, Πανεπιστήμιο του Tübingen
Καθ. Ελένη Καλοκαιρινού
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιάννος Γεωργιάδης
Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος
Στέλλα Ελευθεριάδου
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών