Θέσεις εργασίας

Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Business Development Manager
Μέχρι 8 Οκτωβρίου 2023
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Data Analyst
Μέχρι 18 Αυγούστου 2023
Πληροφορίες
Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα - Υπεύθυνο Βιοτράπεζας
Μέχρι 31 Oκτωβρίου 2023
Πληροφορίες
Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα - Μοριακούς Βιολόγους
Μέχρι 31 Ιουλίου 2023
Πληροφορίες