Η Βιοτράπεζα συστάθηκε χάρις στην επιτυχή διεκδίκηση χρηματοδότησης του Καθηγητή Κ. Δέλτα και των συνεργατών του από ανταγωνιστικά κονδύλια, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Στρατηγικής Υποδομής. Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε με ένα κονδύλι ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από τα ταμεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη δημιουργία της πρώτης Βιοτράπεζας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, το Έργο πήρε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 42 άλλες αιτήσεις, σε μια διαδικασία έγκρισης δύο φάσεων. Η Βιοτράπεζα εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου το 2011 για να λειτουργεί για μια περίοδο 25 ετών.

Μια περαιτέρω εξέλιξη που αφορά στη Βιοτράπεζα ήταν και η επιτυχία εξασφάλισης επιπρόσθετης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020, (H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2), με ακόμη 15 εκατομμύρια ευρώ για μια περίοδο 7 ετών. Τη χρηματοδότηση αυτή συμπληρώνουν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα ταμεία της κυπριακής κυβέρνησης, και επιπρόσθετα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για μια περίοδο 15 ετών, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2019 που άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2034. Στόχος του Έργου είναι να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υποδομή σε Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα.

Funded by

Implemented by

Collaborations

Affiliations