Η Βιοτράπεζα, ως πυλώνας στην καρδιά του Κέντρου Αριστείας biobank.cy, επικεντρώνεται στην αρχειοθέτηση βιολογικού υλικού και σχετικών ιατρικών πληροφοριών τόσο από υγιείς εθελοντές όσο και από ασθενείς με διάφορες παθήσεις. Ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην Βιοτράπεζα είναι Κύπριοι πολίτες όλων των ηλικιών, φύλων, θρησκειών, γλωσσών, εθνικοτήτων και κοινοτήτων. 

Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy διαθέτει ομάδα ειδικών που εξασφαλίζει τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας δεδομένων και δειγμάτων για ερευνητικούς σκοπούς. Όλες οι λειτουργίες προσαρμόζονται αυστηρά στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τονίζοντας τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές σκέψεις που είναι αναπόφευκτες σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Μέσα στην ασφαλή αποθήκη της Βιοτράπεζας, έχουν ήδη αρχειοθετηθεί πάνω από 98.000 δείγματα από υγιείς δωρητές και ασθενείς, συνοδευόμενα από σχετικά δεδομένα. 

Κάποια από αυτά τα αρχεία είναι διαθέσιμα για γενική χρήση, μετά από σχετική έγκριση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Κέντρου. Κάποια άλλα αρχεία βρίσκονται υπό την κηδεμονία της Βιοτράπεζας, στο πλαίσιο  συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων. Κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα έχει τις δικές του διατάξεις και περιορισμούς σε σχέση με τη χρήση των δειγμάτων, σύμφωνα με την έγκριση που έχει από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.  

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για πρόσβαση εδώ 

Η Βιοτράπεζα  διαθέτει υψηλής ποιότητας μεγάλου μοριακού βάρους  γενωμικό DNA, πλάσμα και ορό, και από συγκεκριμένους δότες και ούρα. 

Όλο το βιολογικό υλικό κατατίθεται και ψύχεται σε θερμοκρασίες των -80 βαθμών κελσίου σε  ειδικούς καταψύκτες. 

H Βιοτράπεζα μας αρχειοθετεί δεδομένα και δείγματα για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 1. Υγιείς εθελοντές δότες
  2. Ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών που κληρονομείται με επικρατούντα χαρακτήρα
  3. Ασθενείς με νεφροπάθειες που σχετίζονται με αιματουρία:
       • Σύνδρομο Alport
       • Νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης
       • Νεφροπάθεια (CFHR5), C3 σπειραματονεφρίτιδα
  4. Νεφροπάθεια MUC1 ή Κυστική Μυελική Νόσο των Νεφρών Τύπου 1
  5. Κυστινουρία
  6. Νεφρική άπω σωληναριακή οξέωση
  7. Νεφρωσικό σύνδρομο και εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
  8. Άλλες πολύ σπάνιες κληρονομικές νεφρικές διαταραχές
  9. Κληρονομικές νεφροπάθειες άγνωστης αιτιολογίας
  10. Κληρονομικές καρδιακές παθήσεις
  11. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 

Το Κέντρο έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της Κύπρου και αφοσιώνεται στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ). Η ομάδα διαχείρισης ποιότητας του Κέντρου εργάζεται με επιμέλεια για την εκπλήρωση των κριτηρίων συμμόρφωσης με το ISO 20387.