Το Όραμά μας

Βασιζόμενοι σε μια υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, φιλοδοξούμε να παραγάγουμε νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλουμε στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Η Αποστολή μας

Στην υπερσύγχρονη Βιοτράπεζά μας, συλλέγουμε, αναλύουμε και φυλάσσουμε βιολογικά δείγματα και δεδομένα υγείας, με στόχο την καινοτόμα αξιοποίησή τους στους τομείς της έρευνας, της διάγνωσης και της εκπαίδευσης.