Οργανωτική δομή 

Το Οργανόγραμμα του Κέντρου Αριστείας biobank.cy δείχνει την οργανωτική δομή του. Ο Γενικός Διευθυντής και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζονται το Κέντρο με τo συμβουλευτικό ρόλο ενός ανεξάρτητου Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας με εξωτερικά μέλη, όπου συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής ως Παρατηρητής. Επιπρόσθετα, προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες η Διεθνής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, δύο ανεξάρτητες επιτροπές βιοηθικής (μια εσωτερική και μια εξωτερική), και μια ευρύτερη επιτροπή Ενδιαφερομένων Φορέων (Stakeholders Forum). 

Βασικές δραστηριότητες για τη διοίκηση του Κέντρου αφορούν στη Διαχείριση των Ερευνητικών  Έργων, στη συνεχή Ποιοτική Αναβάθμιση, στην Επικοινωνία, στην Επιχειρησιακή Ανάπτυξη, στα Οικονομικά Ζητήματα, στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στα Συστήματα Πληροφορικής, και στα ζητήματα Βιοηθικής και Δεοντολογίας με ευρύτερες νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (UCY) υποστηρίζουν το biobank.cy CoE με τη διαχείριση της υποδομής όπως και  με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής, Οικονομικής, και Ερευνητικής Υποστήριξης. 

Το biobank.cy CoE δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

Πυλώνες 

Οι πέντε βασικοί πυλώνες του biobank.cy CoE είναι:

Πυλώνας 1: Βιοτράπεζα

Η Βιοτράπεζα του Κέντρου αρχειοθετεί βιολογικό υλικό και ιατρικά δεδομένα από εθελοντές Κύπριους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, γλώσσας, εθνότητας ή κοινοτικής καταγωγής. Τα δείγματα και τα σχετικά δεδομένα μπορούν να διατεθούν σε ερευνητές του Ερευνητικού Κέντρου Μοριακής Ιατρικής (MMRC) και στην ερευνητική κοινότητα ευρύτερα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει έγκριση του προτεινόμενου έργου από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (CNBC).

Πυλώνας 2: Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (MMRC)

Το MMRC είναι ο ερευνητικός πυλώνας του biobank.cy CoE όπου υλοποιούνται έργα βασικής και μεταφραστικής/εφαρμοσμένης έρευνας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του MMRC είναι ποικίλες με ενδιαφέρον για όλες τις ασθένειες με γενετική συνιστώσα. Η τρέχουσα λίστα των εν εξελίξει ερευνητικών έργων βρίσκεται στο Projects – biobank.cy. 

Πυλώνας 3: Διαγνωστικό Εργαστήριο

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο του biobank.cy CoE προσφέρει διαγνωστικές και προγνωστικές εξετάσεις στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά.

Πυλώνας 4: Κόμβος Καινοτομίας

Ο Κόμβος Καινοτομίας του biobank.cy CoE βρίσκεται υπό ανάπτυξη και στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων μοριακών ή άλλων διαγνωστικών τεστ ως αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας που συγκεντρώνεται στο biobank.cy και της έρευνας που διεξάγεται στο MMRC.

Πυλώνας 5: Εκπαιδευτικός Κόμβος

Το Εκπαιδευτικό κέντρο του biobank.cy CoE προσφέρει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις / εκπαιδευτικές συνεδρίες, φροντιστήρια και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα γενετικής και άλλα, ενώ συμμετέχει με διαλέξεις στο διεθνές πρόγραμμα M.Sc. σε θέματα Βιοτραπεζών, που προσφέρει το Medical University of Graz. Το Κέντρο προσφέρει επίσης σεμινάρια με διαπίστευση μονάδων συνεχούς εκπαίδευσης (CME) και υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών PhD, σε ευρύ τομέα βιοϊατρικής έρευνας.