Διεθνής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ISAC)

Η Διεθνής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έξι καταξιωμένους επιστήμονες από πέντε διαφορετικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Κατάρ. Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και συζητά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας και τρόπους προώθησης των ερευνητικών του μελετών με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον κλάδο της υγείας. Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης τους τρόπους προσέλκυσης επιπλέον χρηματοδότησης.

Δρ Nahla Afifi
Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας του Κατάρ, Βιοτράπεζα του Κατάρ

Καθ. Αριστείδης Χαρώνης
Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Καθ. Maria Luisa Lavitrano
Πανεπιστήμιο Milano-Bicocca, Ιταλία
Καθ. Daniel Gale
University College London, ΗΒ
Καθ. Robert Hewitt
BiosampleHub, Carmarthen, ΗΒ
Καθ. Oliver Gross
Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία
Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας
Παρατηρητής
Δρ. Μαριελ Βούτουνου
Παρατηρητής