Διεθνής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ISAC)

Δρ Nahla Afifi
Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας του Κατάρ, Βιοτράπεζα του Κατάρ
Καθ. Αριστείδης Χαρώνης
Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Καθ. Maria Luisa Lavitrano
Πανεπιστήμιο Milano-Bicocca, Ιταλία
Καθ. Daniel Gale
University College London, ΗΒ
Καθ. Robert Hewitt
BiosampleHub, Carmarthen, ΗΒ
Καθ. Oliver Gross
Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
Παρατηρητής